Bestuur

Funktie Naam telefoon
Voorzitter Harm Heemstra 06 22448788
Secretaris Theo Icking 0572 353286
Penningmeester (tevens PR) Piet Pont 0572 353357
Lid (wedstrijdleider) Jan Slinkman 0570 625550
Lid Willem Spijker 06 36499286