Bestuur

Funktie Naam telefoon
Voorzitter Harm Heemstra 06 22448788
Secretaris Theo Icking 0572 353286
Penningmeester (tevens PR) Piet Pont 0572 353357
Lid (wedstrijdleider) Jan Slinkman 0570 625550
Lid (inventaris/materiaal) Wiebe Welgraven 0572 354025