Bestuur

Funktie Naam telefoon
Voorzitter Harm Heemstra 06 22448788
Secretaris Ad Broekman 0572 353919
Penningmeester (tevens PR) Piet Pont 0572 353357
Lid (vice-voorzitter) Dries Jonkman 0572 850840
Lid (wedstrijdleider) Jan Slinkman 0570 625550
Lid (inventaris/materiaal) Wiebe Welgraven 0572 354025
Lid (contactpers. senioren) Johan Rödel 0572 355059