De biljartzaal is uitsluitend toegankelijk voor leden die een tafel hebben gereserveerd en mensen die daar taken vervullen (bestuur, onderhoud en beheer).

 

·       Heb je ziekteverschijnselen zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts (vanaf 38°). Blijf thuis.

·       Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38°) en/ of benauwdheidsklachten heeft.

·       Houd anderhalve meter afstand van elkaar.

·       Kom maximaal 5 minuten voor het tijdstip van de reservering.

·       Je kunt alleen spelen op de door jouw gereserveerde tijd.

·       Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel van Tijenraan.

 

 

PROTOCOL:

 

1.   Er wordt uitsluitend recreatief gebiljart met maximaal twee spelers per tafel.

2.   Er bevinden zich maximaal tien spelers tegelijkertijd in de biljartzaal.

3.   Desinfecteer bij binnenkomst je handen: trek voorzichtig een doekje naar boven en scheur dit op de inkeping af; sluit daarna het klepje om uitdroging te voorkomen!

4.   Gebruik de looproute via de pijlen in het tapijt naar de gereserveerde biljarttafel: vanaf de deur door het midden van de zaal en dezelfde weg terug.  

5.   Gebruik je eigen keu en krijt. (Beschikbare reservekeu en krijt voor en na gebruik ontsmetten).

6.   Tafelranden en spelmateriaal na gebruik reinigen met een schone droge doek van de rol die bij elke klok hangt.

7.   Het stofzuigen wordt beperkt tot het einde van de dag (als er geen volgende speler wordt verwacht).

8.   Er is altijd maar één speler tegelijk bij de tafel – de tweede zit op een stoel op ruime afstand.

9.   Een speler gaat niet naar de tafel voordat de tegenstander is gaan zitten.                                                                 

 

Spelers spreken van tevoren af wie er gaat beginnen. Speler 1 hanteert de ballen en houdt van beide spelers de scores bij.

 

Stop vijf minuten voor het einde van de speeltijd zodat de volgende spelers op tijd kunnen beginnen.

 

 

§  Geef elkaar de ruimte zodat ieder van ons zich veilig kan voelen. Wij zijn allen verantwoordelijk voor elkaars gezondheid.

 

§  Wie zich niet aan de veiligheidsregels houdt, kan de toegang worden ontzegd.

 

Eventuele bijzonderheden meteen melden aan het bestuur.