Koninklijke onderscheiding voor Harm Heemstra

Tijdens de officiële ingebruikname van de nieuwe biljartzaal in sportcentrum Tijenraan in Raalte heeft locoburgemeester Wout Wagenmans een Koninklijke Onderscheiding (Lid in de orde van Oranje Nassau) uitgereikt aan Harm Heemstra

Harm is oprichter en voorzitter van biljartvereniging BC Raalte ’90 (sinds 1990). Hij heeft zich in de afgelopen jaren ingezet voor het realiseren van de best mogelijke accommodatie voor de biljartvereniging. Om dat te realiseren speelde hij een zeer actieve rol bij de realisatie van het nieuwe sportcentrum. Daarbij keek hij veel verder dan alleen het belang van de biljartvereniging. 
Harm Heemstra maakt dat biljartvereniging BC Raalte ’90 ook een club is met een sociaal karakter. Bij ziekte van leden brengt hij bezoeken aan huis en eventueel het ziekenhuis. 
Zijn doel is biljarten voor iedereen mogelijk te maken, niet gehinderd door beperkingen van welke aard dan ook. Voor biljarters die niet zo lang kunnen staan, vindt hij een oplossing en ook geldgebrek mag geen reden zijn om lid te worden. Hij probeert de contributie betaalbaar te houden. Zo is het nieuwe biljartcentrum zoveel mogelijk door leden ingericht en doet de vereniging zoveel mogelijk zaken in eigen beheer. Naast het voorzitterschap zorgt Harm voor reparaties en weet met zijn charme veel mensen voor zich te winnen.
Voor de nieuwbouw van Tijenraan was Harm lid van de klankbordgroep van stakeholders, zat hij in de gunningscommissie voor de aanbesteding en heeft hij meegeholpen bij het realiseren van een goed horecaconcept. Met zijn houding motiveert ook de bestuurders van andere verenigingen: “Wij gedragen ons niet als huurders, maar gebruiker en liefhebber van het gebouw.”

 

Beste biljartvriend(-in),                             26 januari 2018

Zaterdagmorgen hebben Ronald en Henri het tapijtleggen voltooid; het resultaat is bijzonder want je ziet eilanden op de plaatsen waar de biljarttafels uit de oceaan zullen verrijzen…. dat heeft niemand!

Zondag hebben we een groot deel van de dag besteed aan het opsporen van een storing in het toegangssysteem…… dit bleek te worden veroorzaakt door de automatische werking van de verlichting: zaal verlaten betekent nu automatisch uitschakelen van de verlichting en nu ook uitschakelen van het toegangssysteem dat ik tijdelijk had aangesloten op een stopcontact dat bedoeld is voor de verlichting van de vitrinekast. Storing opgelost.

Maandag hebben Wiebe en Henk Elbers een flinke slinger gegeven aan het demonteren van het oude interieur en begonnen we met werkzaamheden in de nieuwe zaal, zoals het aanleggen van de elektrische voorzieningen voor de klokken, de beamer en het projectiescherm.

Dinsdagochtend om 07.30 uur arriveerden drie mannen van biljartfabriek Wilhelmina om met hulp van Joop Wispels en Dick Bomhof de tafels te demonteren en in onderdelen over te brengen naar de overkant. Ondertussen had Wiebe al weer een flinke slag geslagen met het uit elkaar halen van de kasten en het losnemen en klaarzetten van alles wat mee moest.

Het herplaatsen van de biljarts verliep zo voorspoedig dat eraan het einde van de dag al één tafel weer speelklaar was gemaakt. 

Woensdag hebben Chris van der Woude en Johan en Dick Bomhof onder aanvoering van Hanny Welgraven al het te verhuizen meubilair een grote schoonmaakbeurt gegeven en klaargezet voor transport. Halverwege de middag waren alle biljarts opgesteld en klaar voor gebruik. Om vier uur hebben we een select groepje van onze trouwe vrijwilligers ontvangen voor een eerste beoordeling van het tot nu toe bereikte resultaat van onze gezamenlijke inspanningen. Applaus…

Donderdag zijn we met frisse moed op twee lokaties tegelijkertijd aktief geweest: Wiebe heeft alle vaste delen in de oude zaal gedemonteerd en verhuisklaar gemaakt terwijl Henk en ik in de nieuwe zaal konden beginnen met het ophangen van de nieuwe lampen boven de biljarts.

Donderdag om 18.00 uur verscheen Ronald met een vrachtwagen van Boerhof en werden alle meubels verhuisd met extra bijstand van Joop Wispels en Sander Bezem. Even later was de oude zaal leeg en de nieuwe zaal een leuke chaos.

Vandaag heeft Arnold Hutten de hele dag meegewerkt bij het schoonmaken en inrichten van de nieuwe biljartzaal volgens het werkplan van Hanny. Wiebe heeft vrijwel in z’n eentje alle kasten pas gemaakt en geplaatst en verschillende ornamenten aan de wand gemonteerd. Gelukkig kwam Dries nog langs om de zoekgeraakte autosleutels van Wiebe terug te vinden in een keuenkastje?!!

Piet kwam weer zijn dagelijkse portie foto’s maken.

 

Week 3 heeft ons veel moois gebracht. Ons bouwteam heeft stug doorgewerkt. Willem Spijker heeft ons er met zachte dwang van weten te overtuigen dat de rechte wanden “industrieel grijs” moesten worden. Ik was daar geen voorstander van maar…..de vakman had gelijk hoor want ieder die het ziet vindt het mooi en ik nu ook. De  rode ronde wand is na rijp beraad een tintje donkerder gemaakt zodat niemand nog zal grappen dat we te roze zijn.  

De voor ons bestemde plafondplaten bleken in de afvalcontainer te zijn beland. Er was wel ruime voorraad van een verkeerde kleur. Komende maandag worden nieuwe geleverd en we leggen ze er zelf wel in want dan weten we zeker dat het goed gebeurt. 

We hebben onze beamer aan de lift opgehangen en het beeld getest op het grote elektrisch te bedienen projectiescherm dat we aan de voorgevel tussen het raam en het begin van de rode wand hebben gemonteerd. Nu nog even de camouflage in orde maken en je ziet hem niet eerder weer dan tot we hem nodig hebben (onzichtbaar verstopt boven het plafond). 

De scheidingswand in de staart van onze zaal is nu prachtig afgewerkt met restanten van (heel dure) plafondplaten die o.a. ook in de hal en het restaurant zijn verwerkt. Sjiek hoor. Aan de achterkant van de wand heeft Wiebe een mooie serie legplankjes gemaakt voor de keuen die op de grijze plank langs de lange wand de oude zaal ontsierden. 

Gisteren hebben we vrijwel de hele dag een oude bekende ingehuurd voor de installatie van ons bestaande toegangssysteem. Het oude systeem bleek grondig te moeten worden aangepast, o.a. van 12 Volt naar 24 Volt besturing, om aan te sluiten bij de andere elektronische installaties in het gebouw. In een noodsituatie moeten namelijk alle deuren vanuit een centraal punt ontsloten kunnen worden. 

Nadat onze vriend Ronald (van Boerhof) in de loop van de week al diverse voorbereidende werkzaamheden aan de vloer van onze biljartzaal had uitgevoerd is hij vandaag samen met zijn broer Henri daadwerkelijk begonnen aan het leggen van de nieuwe tapijttegels. Omdat daarin drie verschillende patronen voorkomen heeft Ronald thuis al veel tijd besteed aan het ontwerpen en tekenen van een “legplan” op basis van de plaats van opstelling van de biljarts en de looplijnen daar omheen. Op dit moment (vrijdagavond 20.30 u) zijn ze er nog volop mee bezig. Ze lijken het zelf ook mooi te vinden!

 

 

In de tweede week van onze vernieuwingsdrang hebben we elke dag weer alles op alles gezet om onze bouwplannen gestalte te geven.

Telkens weer de belangrijke mensen van de bouw in de nek springen om ze ertoe aan te zetten hun materialen uit onze ruimte weg te halen. Soms met “vriendelijke” bedreigingen en dan weer met koffie en een saucijzenbroodje. En met succes: de zaal is bijna helemaal leeg. 

Verder hebben we veel moeite moeten doen om het plafond klaar te krijgen. Drie dagen zeuren was nodig om de ‘vaklui” ( vooral –lui ) binnen te krijgen en dan nog werd er alleen iets gedaan als wij in de buurt waren. Want roken en internetten stonden ook op hun prioriteitenlijstje. Wij besloten daarom er zelf maar mee aan de slag te gaan, zo moeilijk is dat immers niet. Uiteindelijk is het grotendeels klaar, behalve dan dat we nog  een stuk of twintig plafondplaten te kort komen; die moeten nog worden na geleverd. 

We zijn flink opgeschoten met de afwerking van de wanden en het schilderwerk. Wij zelf zijn behoorlijk fanatiek: er wordt weinig gesproken en flink doorgewerkt. Willem en Rinus vormen een hecht team bij het beplakken van de wanden met glasvezeldoek (“scan”).

Bertus en Cor maken secuur schilderwerk. Wiebe en Frans houden zich o.a. bezig met de constructie van de scheidingswand achter in de staart van de zaal en de computerruimte daarachter. Henk en ik werken samen aan de plafondplaten, de verlichting en de bekabeling van de technische installatie. Met elkaar bedenken we creatieve oplossingen voor de manco’s en de onvolkomenheden van de bouwers. Sommige “vaklieden” zijn daar blij mee,  anderen misschien wat minder, maar inmiddels wordt ons bouwteam wel voor vol aangezien.  

Het aanzicht van onze nieuwe biljartzaal is afgelopen week verrassend verbeterd. De rechte wanden zijn nu (tijdelijk) stralend wit en de ronde wand is rood……. of volgens sommigen donker roze; misschien maken we hem nog een tintje donkerder.

Ronald (de topkracht van Boerhof), is al begonnen met het behandelen van de scheuren in de vloer; daar moet nog flink wat voorwerk aan gedaan worden wil hij komend weekend de tapijttegels kunnen leggen. 

Afgelopen week hebben we daar ook belangstelling genoten van onze wethouder Gosse Hiemstra en de directeur van het sportbedrijf Peter Gras. Ze waren zo verrast met onze inzet dat onze vereniging daarvoor werd geroemd in de laatste bijeenkomst van de gemeenteraad!

We schieten mooi op zo en we houden het nog wel even vol hoor want het is leuk om te doen.

Nu 2017 bijna ten einde loopt, breekt er voor onze vereniging een spannende tijd aan nl. de start van 2018. We gaan een nieuwe accommodatie inrichten en in gebruik nemen. Op 12 januari zal de nieuwe biljartzaal “behangklaar” aan ons worden opgeleverd zodat we de afbouw en de inrichting ter hand kunnen nemen.

 

We zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidingen en zo je weet moeten we zelf behoorlijk investeren in de bouwkosten: wij moeten zelf zorgen voor de afwerking van de vloer en de wanden, het schilderwerk en verder ook voor de specifieke elektrische installatie ten behoeve van het biljarten (klokken, scoreborden, toegangssysteem, verlichting etc.).

 

Om een goed overzicht te hebben in de te verwachten uitgaven hebben we allereerst een kostenbegroting gemaakt en hebben we nagedacht over de toekomst en gekozen voor duurzame investeringen.

De vloerbedekking ( 183 m2) blijkt de grootste kostenpost en daarom gaat de voorkeur uit naar tapijttegels van hoge kwaliteit. Die gaan lang mee, zijn gemakkelijk te onderhouden en eventueel te vervangen. We gaan er van uit dat we daarmee vele jaren vooruit kunnen.

De afwerking van de wanden ( ± 175 m2) begint met een voorstrijk behandeling, gevolgd door het aanbrengen van glasvezelbehang en wordt tenslotte afgewerkt met muurverf. Het is de bedoeling dat de ronde achterwand als bijzondere blikvanger gaat fungeren; daar willen we echt iets moois van gaan maken (als we ons dat kunnen permitteren…). We hebben gelukkig met elkaar goed gespaard om deze uitgaven mogelijk te maken maar we zullen wel zoveel mogelijk onze oude installaties en inventaris moeten meenemen. We verhuizen onze tafels, stoelen en kasten mee en ook de klokken, de scoreboren en de keuen etc.

Ook ons elektronisch toegangssysteem wordt in het nieuwe biljartcentrum weer gebruikt. De deurpasjes blijven bruikbaar.

Alles wat we in zelfwerkzaamheid kunnen realiseren zullen we met onze vrijwillige klussers ter hand nemen; we hebben daarvoor al enkele  leden benaderd die zich bij vorige renovaties door hun kwaliteiten hebben onderscheiden.

Op 19 en 20 januari wordt de nieuwe vloerbedekking gelegd en op 23 januari komt onze biljartleverancier Wilhelmina om een begin te maken met het overbrengen en het plaatsen van de biljarts.

 

Op 2 februari ’s middags is de officiële ingebruikneming van het nieuwe Tijenraan (uitsluitend voor genodigden……).

Op 3 en 4 februari is het open huis in Nieuw Tijenraan voor alle Raaltenaren en wij zullen dan ook onze deuren open zetten.

Op 5 februari kunnen we gaan biljarten in ons nieuwe centrum!

 

Tot slot, de officiële opening van ons biljartcentrum hebben we gepland op zaterdag 3 maart. Je wordt daarvoor natuurlijk op tijd uitgenodigd.

 

 

 

 

 

Informatie over Nieuw-Tijenraan

 

Via de volgende links krijgt u een impressie over de indeling en uitstraling van Nieuw-Tijenraan.
https://www.youtube.com/watch?v=i653Agst-mQ . Het betreft hier een animatie van de nieuwbouw van Nieuw-Tijenraan.
http://www.nieuwtijenraan.raalte.nl . Het betreft hier een .pdf bestand met overzichtstekeningen en indeling van Nieuw-Tijenraan