Zaterdag 30 maart 2019 is Raalte90 te zien geweest in een uitzending van TV-Oost, voor degene die dit hebben gemist is het terug te kijken via de volgende link;  https://www.rtvoost.nl/pl.aspx?nid=310067

 

uit de stentor van woensdag 26 maart 2019 (2 jaar na het artikel hieronder)

 

 

Koninklijke onderscheiding voor Harm Heemstra

Tijdens de officiële ingebruikname van de nieuwe biljartzaal in sportcentrum Tijenraan in Raalte heeft locoburgemeester Wout Wagenmans een Koninklijke Onderscheiding (Lid in de orde van Oranje Nassau) uitgereikt aan Harm Heemstra

Harm is oprichter en voorzitter van biljartvereniging BC Raalte ’90 (sinds 1990). Hij heeft zich in de afgelopen jaren ingezet voor het realiseren van de best mogelijke accommodatie voor de biljartvereniging. Om dat te realiseren speelde hij een zeer actieve rol bij de realisatie van het nieuwe sportcentrum. Daarbij keek hij veel verder dan alleen het belang van de biljartvereniging. 
Harm Heemstra maakt dat biljartvereniging BC Raalte ’90 ook een club is met een sociaal karakter. Bij ziekte van leden brengt hij bezoeken aan huis en eventueel het ziekenhuis. 
Zijn doel is biljarten voor iedereen mogelijk te maken, niet gehinderd door beperkingen van welke aard dan ook. Voor biljarters die niet zo lang kunnen staan, vindt hij een oplossing en ook geldgebrek mag geen reden zijn om lid te worden. Hij probeert de contributie betaalbaar te houden. Zo is het nieuwe biljartcentrum zoveel mogelijk door leden ingericht en doet de vereniging zoveel mogelijk zaken in eigen beheer. Naast het voorzitterschap zorgt Harm voor reparaties en weet met zijn charme veel mensen voor zich te winnen.
Voor de nieuwbouw van Tijenraan was Harm lid van de klankbordgroep van stakeholders, zat hij in de gunningscommissie voor de aanbesteding en heeft hij meegeholpen bij het realiseren van een goed horecaconcept. Met zijn houding motiveert Harm ook de bestuurders van andere verenigingen: 'Wij gedragen ons niet als huurders, maar gebruiker en liefhebber van het gebouw'.