Lid worden van BC Raalte 90 ?

 

Waarom zou u lid worden van BC Raalte 90 en niet van een andere vereniging in Raalte ?

Om te beginnen natuurlijk het fantastische materiaal waarop we biljarten: in ons biljartcentrum staan 5 Wilhelmina biljarts die allemaal in perfecte conditie verkeren.

             

 

Daarnaast biljart u in een ruimte met airconditioning en luchtzuivering, wat inhoudt dat zowel 's zomers als 's winters de temperatuur rond een aangename 20 °C is.

Verder biljart u in een ruimte waar alleen leden van BC Raalte 90 toegang hebben, dus u heeft geen last van personen die zich, zoals in een café nogal opdringerig (lees : vervelend) kunnen gedragen, en het meest interessante:  consumptie is niet verplicht. De enige onkosten die u moet maken zijn de kosten van de biljartklok: € 0,50 per 20 minuten.

Gedurende de openingstijden van sporthal Tijenraan heeft u met behulp van een elektronische sleutel toegang tot het biljartcentrum.

 

BC Raalte 90 kent twee soorten leden,

1:            de recreant, die op zijn tijd met vrienden/bekenden een partijtje spelen

2:           de competitie biljarter, die tussen september en april uitkomt in de competitie van de KNBB, district Stedendriehoek

Overigens kunnen beide soorten leden meedoen aan de seniorencompetitie, mits men voldoet aan de minimum leeftijd van 60 jaar. Voor meer informatie over de seniorencompetitie zie ook de senioren pagina

De contributie is voor recreanten is thans € 55 per kalenderjaar en wordt jaalijks vastgesteld op de ledenvergadering. Competitiespelers bij de Stedendriehoek betalen daarnaast ook nog bondscontributie.

Indien u interesse heeft om lid te worden kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden, deze bestuursleden helpen u graag verder,of u vult het aanmeldingsformulier in, waarna er met u contact wordt opgenomen. Sinds ingebruikname van ons nieuwe centrum is het ledental flink toegenomen. Het bestuur heeft in oktober 2018 besloten om te werken met een wachtlijst. Nieuwe aanmeldingen worden op datum van binnenkomst geregistreerd. De datum van aanmelding op de wachtlijst bepaalt wanneer iemand lid kan worden. Dus zodra er weer ruimte komt in het ledenbestand.